Coaching in opvoeding en onderwijs

Bel Plan b: 0546/785735
Of mail: info@nuplanb.nl

De ervaring

    Een reactie van een ambulant begeleider (cluster 4):

Al twee jaar heb ik 1x per 8 weken een gesprek met Bert, waarin hij mij coacht in mijn werk als ambulant
begeleider. 
Eerder volgde ik al coaching en scholing, toch ervaar ik nu een verschil.

Bert geeft geen tips en draagt geen kant en klare oplossingen aan. Hij zet mij aan het denken door zijn manier
van oplossingsgerichte en positieve communicatie. De gesprekken zijn to-the-point, onderwerpen blijven niet
zweven en we werken doelgericht. Hierdoor kom ik  tot een beter inzicht in hoe ik functioneer in mijn werk en
hoe ik ben als persoon. Dit inzicht alleen is niet voldoende, ik wil het ook ervaren in de praktijk. Dit gebeurt.
Bert geeft mij namelijk ook concrete opdrachten, passend bij mijn leervragen, en opbouwende feedback.
Er is geen vrijblijvendheid hierin, hij volgt en stuurt. Tussendoor kan ik altijd een beroep op hem doen,
om lastige vragen, maar ook successen te delen.

Terugkijkend zie ik zo’n groei in hoe ik functioneer in mijn werk. De coaching heeft hier een groot aandeel in
gehad. …en na elk gesprek voel ik mij gezien, gehoord en vooral ook krachtiger. Ik wil nog lange tijd doorgaan
met deze coaching. 


    Een reactie van een opdrachtgever:

Bert is bij ons op school gekomen ter ondersteuning van intern begeleiding en ter professionalisering van onze school.
Middels individuele coachingstrajecten met een groot deel van de mederkers heeft Bert het probleem van de school
helder in beeld gebracht. Waar mensen eerder een afwachtende en soms zelfs negatieve houding hadden t.o.v.
hun werk/de huidige situatie, heeft Bert mensen te weten motiveren naar een meer pro-actieve houding.
De zelfredzaamheid binnen het team is hiermee zichtbaar vergroot. Ook het plezier in werk, als gevolg van
succeservaringen op individueel niveau is toegenomen. Naast de coachingsgesprekken heeft Bert documenten
ontwikkeld t.b.v. leerlingregistratie die perfect aansluiten op de hulpvraag van de school en zelfs de onderwijsinspectie
deed verbazen. Er is een adviesverslag en borgingsplan, waar wij nu zelf mee verder kunnen.
Het uiteindelijk resultaat is dat de school vanuit een zwakke beoordeling door de onderwijsinspectie nu weer aan
het basisarrangement mag deelnemen. Een erg grote overwinning en waarbij de inzet van Bert van grote invloed was.
De kracht van Bert zit hem in het op heel rustige, respectvolle wijze zoeken naar kleine mogelijkheden met groots resultaat.
Het is Bert gelukt om voor de vele sterk uiteenlopende karakters binnen onze school van meerwaarde te kunnen zijn en
belangrijker nog: Bert is erin geslaagd aan te tonen dat de kracht om te komen tot verandering, niet in de ander,
maar in jezelf schuilgaat. Via deze weg wil ik Bert dan ook graag bedanken voor de zeer prettige samenwerking. 

    Kim van den Akker 
Locatieleider/intern begeleider SBO Het Spectrum IJburg" Bert vd Meer heeft in 8 maanden tijd èèn van de scholen van de stichting Samen Tussen Amstel en IJ begeleid in
de opzet van de leerlingenzorg en het verbeteren van leerkrachtvaardigheden. 

Op basis van vertrouwen geven heeft hij door zijn individuele begeleiding zowel de school als het personeel op een
hoger niveau gebracht. Bert heeft naast de kennis van het onderwijs een manier van werken die zowel voor personeel
als de opdrachtgever erg prettig is. Gemaakte afspraken over doelstellingen worden nagekomen. Bert koppelt grote
inhoudelijke vakkennis aan een persoonlijke manier van werken die binnen zijn opdracht tot succes heeft geleid.

    30 november 2012, Piet Wagemaker was een klant van PlanBContactgegevens

Adres: Horn 6 / 7608 NR Almelo
Tel: 0546 785735
Mail: info@nuplanb.nl